GENEL BİLGİLER

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü Başkanlığı, Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulunda okutulan, zorunlu Türk Dili derslerini yürütmek üzere YÖK kanuna uygun olarak kurulmuştur. 

Türk Dili Bölümü Başkanlığı, Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulunda, Türk Dili derslerini verecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür. Ayrıca, söz konusu derste okutulacak ders kitabını hazırlamakla görevlidir.

Türk Dili Bölümü Başkanlığı, Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar; bu temel görevlerinin dışında kendi alanına giren konularda panel, konferans, seminer vb. etkinliklerde bulunmak ve öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlemek gibi bilimsel, kültürel ve sosyal görevlerde de yer alacaklardır.

Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2016, Salı