Genel Bilgiler

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. Maddesi’nin “ı” bendine göre: “Yükseköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.” Bu madde doğrultusunda üniversitemizde bütün ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitimlerinin ilk iki yarıyıllarında zorunlu Türk Dili dersi verilmektedir.

Türk Dili Bölümü Başkanlığı, Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunda, Türk Dili derslerini verecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.

Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022, Perşembe