Çerçeve Programı

TÜRK DİLİ I DERSİNİN İÇERİĞİ

 

1. HAFTA

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti.

2. HAFTA

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri.

3. HAFTA

Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri.

4. HAFTA

Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.

5. HAFTA

Türk dilinde ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar

6. HAFTA

Hecenin yapısı ve Türkçenin heceleri.

7. HAFTA

Kök, gövde ve Türkçede ekler.

8. HAFTA

Uygulamalı metin üzerinde yapım ve çekim ekleri.

9. HAFTA

Yazılı ve sözlü anlatımın temel özellikleri ve farklılıkları

10. HAFTA

İmlâ, noktalama ve vurgu

11. HAFTA

Sözlü anlatım türleri

12. HAFTA

Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar

13. HAFTA

Sözlü anlatım örneklerini inceleme

14. HAFTA

Yazma ilkeleri ve plan

 

TÜRK DİLİ II DERSİNİN İÇERİĞİ

 

1. HAFTA

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler

2. HAFTA

Yazma aşamaları ve örnek metinleri inceleme

3. HAFTA

Konu, tema, ana fikir, bakış açısı, anlatım biçimleri

4. HAFTA

Yazılı anlatım türleri ve yazılı anlatım örneklerini inceleme

5. HAFTA

Yazma öğretiminde temel uygulamalar, form yazıları- özgeçmiş- dilekçe- rapor

6. HAFTA

Öğretici metinler- Makale

7. HAFTA

Bilimsel bir yazı nasıl yazılır?

8. HAFTA

Dipnot yazma

9. HAFTA

Edebi metinler- Hikaye-Roman

10. HAFTA

Konuşma yazıları, vurgu ve tonlama

11. HAFTA

Metin ve şiir okuma çalışmaları

12. HAFTA

Önemli günlerde konuşma hazırlama, diksiyon ve önemi

13. HAFTA

Nutuk- Tartışma- Münazara

14. HAFTA

Anlatım bozuklukları

 

KAYNAKLAR

BANGUOĞLU, T. Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara, 2015

DEMİR, Nurettin, YILMAZ Emine, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2013.

ERGİN M. Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak, İstanbul, 1999.

ERGİN, M., Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları,İstanbul, 1972.

KORKMAZ Z,, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, 2003.,Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005.

Aktaş, Şerif ve Osman Gündüz. Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları, 2009.

Demir, Nurettin ve Emine Yılmaz (Ed.). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010.

Özdemir, Emin. Sözlü-Yazılı Anlatım Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2004.

Özdemir, Emin. Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2010.

Tansel, Fevziye Abdullah. İyi ve Doğru Yazma Usulleri. İstanbul, 1978.

Beyreli, Latif ve Diğerleri. Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2006.

Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/.

Kavcar, Cahit Ve Diğerleri. Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık, 2009.

 

Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022, Perşembe