TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

Türk Dili I-II

AMAÇ

1. Lisans eğitimini alan her öğrenciye, anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerinin kavratılması,

2. Öğrenciye dil- düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğinin kazandırılması,

3. Türk edebiyatının seçkin eserleriyle öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarının geliştirilmesi,

4. Öğrencilerin farklı boyutlardaki fikir yazılarını anlayarak okuması, okudukları üzerinde yorum üretmesi ve yorumlarını düzgün bir Türkçeyle ifade edebilmesinin sağlanması,

5. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili egemen kılarak anadil bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesi,

Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2016, Perşembe