ÇERÇEVE PROGRAMI

TÜRK DİLİ I

 

1. HAFTA

DİL, DİLİN MİLLET HAYATINDAKİ ROLÜ, KÜLTÜR, DİL-KÜLTÜR MÜNASEBETİ, DİLİN CANLILIĞI

2. HAFTA

TÜRK DİLLERİ

3. HAFTA

TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ, TÜRK DİLİNİN GELİŞMESİ VE TARİHİ DEVRELERİ 

TÜRK DİLİNİN YAYILMA ALANLARI

4. HAFTA

TÜRKÇEDE SESLER VE SINIFLANDIRILMASI, TÜRKÇENİN SES ÖZELLİKLERİ, SES BİLGİSİ

5.HAFTA

SES ÖZELLİKLERİ, SES OLAYLARI, TÜRKÇENİN HECE YAPISI, HECE BİLGİSİ

 VURGU VE TONLAMA

6. HAFTA

NOKTALAMA İŞARETLERİ, İMLA KURALLARI VE UYGULAMALARI

7.HAFTA

ARA SINAV

 

8. HAFTA

YAPIM EKLERİ VE UYGULAMALARI, İSİM ÇEKİMLERİ, FİİL ÇEKİMLERİ

9. HAFTA

KOMPOZİSYONLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

10. HAFTA

TÜRKÇEDE İSİM VE FİİL ÇEKİMLERİ

11. HAFTA

KOMPOZİSYON VE PLAN

12. HAFTA

  ZARFLARIN TÜRKÇEDE KULLANILIŞI

13. HAFTA 

EDATLARIN TÜRKÇEDE KULLANILIŞI

14. HAFTA

FİNAL SINAVLARI

 

KAYNAKLAR

TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, KOMİSYON YÖK ANKARA 2001

TÜRK DİL KURUMU, İMLA KILAVUZU, ANKARA,2000.

TÜRK DİL KURUMU, TÜRKÇE SÖZLÜK, ANKARA, 2000

 

 

TÜRK DİLİ II

 

1. HAFTA

TÜRKÇEDE CÜMLE, CÜMLENİN ÖGELERİ, KELİME GRUPLARI

2. HAFTA

CÜMLE ÇEŞİTLERİ, CÜMLE ÇÖZÜMLEMELERİ

3. HAFTA

EDEBİ ESERLERİN OKUNMASI, İNCELENMESİ VE RETORİK UYGULAMALARI

4. HAFTA

KOMPOZİSYONDA ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALAR

5. HAFTA

ANLATIM, ÜSLUP TÜRLERİ

6. HAFTA

DİLEKÇE, TUTANAK, RAPOR, MEKTUP, DENEME

7. HAFTA

ARA SINAV

 

8. HAFTA

TÜRKÇEDE ANLATIM BOZUKLUKLARI VE UYGULAMALARI

9. HAFTA

TÜRKÇEDE CÜMLE BOZUKLUKLARI VE UYGULAMALARI

10. HAFTA

FIKRA, MAKALE, TENKİT, ANI, BİYOGRAFİ, SEYAHATNAME

11. HAFTA

DİĞER EDEBî TÜRLER SOHBET, NUTUK, RÖPORTAJ, MASAL, HİKAYE, ROMAN

12. HAFTA

BİLİMSEL YAZI HAZIRLAMA KURALLARI, KONFERANS, BİLDİRİ/TEBLİĞ,

13. HAFTA

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATLARINDAN SEÇİLEN ÖRNEK METİN OKUMALARI VE RETORİK UYGULAMALARI

14. HAFTA

FİNAL SINAVLARI

 

KAYNAKLAR

TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, KOMİSYON YÖK ANKARA 2001

TÜRK DİL KURUMU, İMLA KILAVUZU, ANKARA,2000.

TÜRK DİL KURUMU, TÜRKÇE SÖZLÜK, ANKARA, 2000

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2016, Salı